Delux Váš spoľahlivý partner

Delux za rok 2015 dosiahol 99,54% spokojnosť Vás našich zákazníkov vo verejných
obstarávaniach podľa hodnotenia Úradu pre verejné obstarávanie.

Teší nás to o to viac, lebo hodnotenie ste nám dali Vy naši zákazníci.

Veríme, že dosiahneme v tomto roku 100% ako v roku 2014
a Vy aj naďalej budete spokojní s našimi výsledkami
a počet výborných hodnotení bude narastať.

 

Spojte sa s nami a povieme Vám viac >

O nás