DELUX s.r.o.

Hlavná 1893
952 01 Vráble
Slovakia

Veľká mapa

Identifikačné údaje

IČO: 31 427 855
DIČ: 2020405750
IČ DPH: SK2020405750

Bankové spojenie

Peňažný ústav: VUB - Nitra
Číslo účtu: 1497953257/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0014 9795 3257
BIC: SUBASKBX

Kontaktujte nás

* Takto označené položky sú povinné.