Ušetríme vám až 38% nákladov

Automatizácia výroby je cesta, ktorou sa vydáva často viac a viac moderných spoločností už niekoľko desaťročí. Automatizácia sa dotkla už asi každej sféry výrobného procesu. Pokiaľ stále uvažujete kde by sa dalo šetriť naprieč celým výrobným systémom treba sa zamerať hlavne na rutinné činnosti ktoré zamestnávajú širokú škálu pracovníkov. Jednou z takýchto činností je samozrejme aj vydávanie osobných ochranných prostriedkov prostredníctvom centrálneho skladu. Takéto jednoduché vydávanie položiek ktoré nepriamo zasahujú do nákladov na výrobok často zamestnáva celú  škálu pracovníkov. Konkrétne zamestná pracovníkov nákupu aby ste si tento spotrebný tovar vedeli zabezpečiť a potom zamestnávate skladníka, ktorý musí tento materiál vydať a ešte sa musí daný pracovník podpísať aby preukázal že si daný materiál prebral. Do tohto začarovaného cyklu spadá aj ekonomické oddelenie, ktoré reportuje aké náklady ste na tento materiál vynaložili.

Ako túto celú byrokraciu a nezmyselné plytvanie ukončiť?
Jedným zo spôsobov je aplikácia automatizovaného a moderného logistického systému na výdaj spotrebného materiálu aj vo Vašej firme.  Pravé so systémom inteligentných výdajných automatov viete ušetriť v každej sfére. V prvom kroku šetríte rutinnú každodennú prácu skladníka s vydávaním spotrebného materiálu pracovníkom vo výrobe. Keďže inteligentný výdajný automat SafetyBox vydáva tento materiál priebežne počas celého pracovného času samostatne, môže sa skladník venovať činnostiam s vyššou pridanou hodnotou. Treba si len predstaviť koľko hodín denne musí skladník vydávať tento tovar. Tento celý časový fond by sa šetril a čas sú predsa peniaze. 
 
V druhom kroku šetríte čas zamestnancov. Keďže výber z automatu je plnohodnotný výber a zaznamenanie výberu je v databáze, už nemusí každý pracovník pri výbere podpisovať aj protokol o prebratí. Takže inteligentný automat šetrí vo výraznej miere aj čas pracovníkov a pracovníci môžu tak čas využiť na pracovisku efektívnejšie.
 
V ďalšom kroku šetríte čas aj prácu na ekonomickom a nákupnom oddelení pretože inteligentné výdajné automaty pracujú na forme konsignačného skladu. Inak povedané, nákupné oddelenie už nemusí tento tovar na mesačnej báze nakupovať ale len kontroluje faktúry za mesačnú spotrebu automatu. 
 
Šetrenie pomocou aplikácie limitov
Ďalšie šetrenie ktoré tento logistický systém prináša je priame šetrenie na spotrebnom materiály. Keďže inteligentný automat obsahuje v sebe softvér na riadenie výdaja spotrebného materiálu, tak viete aplikovať aj limity ktoré jasne definujú počet položiek, druh položiek a frekvenciu výdaja. Inými slovami povedané, viete každému zamestnancovi zamedziť odber materiálu z automatu podľa presne definovaných množstiev. Teda ak jeden pracovník má na jednu zmenu právo len na jedny rukavice, dostane tento zamestnanec len jedny rukavice. Týmto spôsobom sa vo výraznej miere obmedzuje plytvanie ihneď. Z dlhodobého hľadiska je výhoda automatu aj v spracovaní údajov o spotrebe. Na dlhšom časovom intervale vám inteligentný výdajný automat pomocou reportu dá údaje o spotrebe na základe ktorých viete konsolidovať spotrebu spotrebného materiálu dodatočne. Inými slovami ak budete vidieť spotrebu pracovníkov za dlhšie obdobie viete navrhnúť prísnejšie limity a tým pádom priamo šetriť a obmedziť plytvanie na nulu. 
Z našich skúseností vyplýva že každý zákazník s výdajným automatom ušetril minimálne 20-35% na nákladoch na materiál vydávaný cez tento logistický systém.
 
V prípade otázok neváhajte kontaktovať nášho projektového manažéra s ktorým si viete prejsť možnosti projektu inteligentných automatov a prepočítať rentabilitu projektu vo Vašej firme.
 
“Uvedením výdajného automatu na OOPP do prevádzky sme získali virtuálneho skladníka ktorý stráži sklad a spotrebu režijného materiálu. Takto ušetrený čas a peniaze bolo možné investovať do oblastí kde to je potrebné.
Úspora v I.polroku po zavedení SafetyBoxu dosiahla v priemere 38%”
 
Branislav Homola  |  Nefab Packaging Slovakia
FINANCIAL CONTROLLER
 

 

 Viac informácií najdete na stránke: www.safetybox.sk